محصولات برندها

BERME
  • BERME

مینیاتوری DZ47-63 25A

تعداد قطب ها: 2P ولتاژ نامی: 400 ولت جریان نامی: 6A / 10A / 16A / 20A ( اختیاری ) عمر مکانیکی:

مینیاتوری DZ47-63  25A

تعداد قطب ها: 3P ولتاژ نامی: 400 ولت جریان نامی: 25A عمر مکانیکی: 20000 بار روش نصب: ریل DIN 35

مینیاتوری DZ47-63 16A

تعداد قطب ها: 3P ولتاژ نامی: 400 ولت جریان نامی: 16A عمر مکانیکی: 20000 بار روش نصب: ریل DIN 35

مینیاتوری DZ47-63 32A

تعداد قطب ها: 3P ولتاژ نامی: 400 ولت جریان نامی: 32A عمر مکانیکی: 20000 بار روش نصب: ریل DIN 35

مینیاتوری DZ47-63 40A

تعداد قطب ها: 3P ولتاژ نامی: 400 ولت جریان نامی: 40A عمر مکانیکی: 20000 بار روش نصب: ریل DIN 35

مینیاتوری DZ47-63 63A

تعداد قطب ها: 3P ولتاژ نامی: 400 ولت جریان نامی: 63A عمر مکانیکی: 20000 بار روش نصب: ریل DIN 35

مینیاتوری DZ47-63 16A

تعداد قطب ها: 2P ولتاژ نامی: 400 ولت جریان نامی: 16A عمر مکانیکی: 20000 بار روش نصب: ریل DIN 35

مینیاتوری DZ47-63 32A

تعداد قطب ها: 2P ولتاژ نامی: 400 ولت جریان نامی: 32A عمر مکانیکی: 20000 بار روش نصب: ریل DIN 35

مینیاتوری DZ47-63 63A

تعداد قطب ها: 2P ولتاژ نامی: 400 ولت جریان نامی: 63A عمر مکانیکی: 20000 بار روش نصب: ریل DIN 35

مینیاتوریDZ47-63 6A

تعداد قطب ها: 1P ولتاژ نامی: 230ولت جریان نامی: 6A عمر مکانیکی: 20000 بار روش نصب: ریل DIN 35 میلی

مینیاتوریDZ47-63 10A

تعداد قطب ها: 1P ولتاژ نامی: 230ولت جریان نامی: 10A عمر مکانیکی: 20000 بار روش نصب: ریل DIN 35 میلی

مینیاتوریDZ47-63 16A

تعداد قطب ها: 1P ولتاژ نامی: 230ولت جریان نامی: 16A عمر مکانیکی: 20000 بار روش نصب: ریل DIN 35 میلی

مینیاتوریDZ47-63 20A

تعداد قطب ها: 1P ولتاژ نامی: 230ولت جریان نامی: 20A عمر مکانیکی: 20000 بار روش نصب: ریل DIN 35 میلی

مینیاتوریDZ47-63 25A

تعداد قطب ها: 1P ولتاژ نامی: 230ولت جریان نامی: 25A عمر مکانیکی: 20000 بار روش نصب: ریل DIN 35 میلی

مینیاتوریDZ47-63 32A

تعداد قطب ها: 1P ولتاژ نامی: 230ولت جریان نامی: 32A عمر مکانیکی: 20000 بار روش نصب: ریل DIN 35 میلی

مینیاتوریDZ47-63 40A

تعداد قطب ها: 1P ولتاژ نامی: 230ولت جریان نامی: 40A عمر مکانیکی: 20000 بار روش نصب: ریل DIN 35 میلی

مینیاتوریDZ47-63 63A

تعداد قطب ها: 1P ولتاژ نامی: 230ولت جریان نامی: 63A عمر مکانیکی: 20000 بار روش نصب: ریل DIN 35 میلی
فیلترها
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

سبد خرید

بستن (Esc)
نمایندگی برمه

محصولات متنوع و با کیفیت شرکت BERME

تنها نمایندگی فروش در ایران

Scroll To Top