خرید سنسور القایی

انواع سنسور القایی با بهترین قیمت بازار ایران

021-66759201            021-66759200 

جدیدترین محصولات

berme
 • berme
 • omron
 • autonics
 • microdetector

سنسور BEM30-15-AK

سنسور فوتوالکتریک سوئیچینگ قطر 30 فاصله تشخیص: 15 میلی متر نوع خروجی: AC NO ولتاژ تغذیه: 90 تا 250 ولت

سنسور BEM30-15-PK

سنسور فوتوالکتریک سوئیچینگ قطر 30 فاصله تشخیص: 15 میلی متر نوع خروجی: PNP ولتاژ تغذیه: 10 تا 30 ولت نوع

سنسور BEM30-15-NK

سنسور فوتوالکتریک سوئیچینگ قطر 30 فاصله تشخیص: 15 میلی متر نوع خروجی: NPN ولتاژ تغذیه: 10 تا 30 ولت نوع

سنسور BEM18-08-AK

سنسور فوتوالکتریک سوئیچینگ قطر 18 فاصله تشخیص: 8 میلی متر نوع خروجی: AC NO ولتاژ تغذیه: 90 تا 250 ولت

سنسور BEM18-08-PK

سنسور فوتوالکتریک سوئیچینگ قطر 18 فاصله تشخیص: 8 میلی متر نوع خروجی: PNP ولتاژ تغذیه: 10 تا 30 ولت نوع

سنسور BEM18-08-NK

سنسور فوتوالکتریک سوئیچینگ قطر 18 فاصله تشخیص: 8 میلی متر نوع خروجی: NPN ولتاژ تغذیه: 10 تا 30 ولت نوع

سنسور BEM12-04-AK

سنسور فوتوالکتریک سوئیچینگ قطر 12 فاصله تشخیص: 4 میلی متر نوع خروجی: AC NO ولتاژ تغذیه: 90 تا 250 ولت

سنسور BEM12-04-PK

سنسور فوتوالکتریک سوئیچینگ قطر 12 فاصله تشخیص: 4 میلی متر نوع خروجی: PNP ولتاژ تغذیه: 10 تا 30 ولت نوع

سنسور BEM12-04-NK

سنسور فوتوالکتریک سوئیچینگ قطر 12 فاصله تشخیص: 4 میلی متر نوع خروجی: NPN ولتاژ تغذیه: 10 تا 30 ولت نوع

سنسور BEM08-02-PK

سنسور فوتوالکتریک سوئیچینگ قطر 8 فاصله تشخیص: 2 میلی متر نوع خروجی: PNP ولتاژ تغذیه: 10 تا 30 ولت نوع

سنسور BEM08-02-NK

سنسور فوتوالکتریک سوئیچینگ قطر 8 فاصله تشخیص: 2 میلی متر نوع خروجی: NPN ولتاژ تغذیه: 10 تا 30 ولت نوع

سنسور PR08-2DP

فاصله تشخیص: ۲ متر حفاظت شده دربرابر قطب مثبت و منفی طول عمر زیاد جایگزین مناسب برای میکروسوئیچ و لیمیت

سنسور PR08-2DN

نوع سیم و توان: نوع 3 سیم 12-24VDC DC  قطر طرف حسگر: M08 فاصله حسگر: 1.5 میلی متر نصب و

سنسور PR08-1.5DP

فاصله تشخیص: ۲ متر حفاظت شده دربرابر قطب مثبت و منفی طول عمر زیاد جایگزین مناسب برای میکروسوئیچ و لیمیت

سنسور PR08-1.5DN

نوع سیم و توان: نوع 3 سیم 12-24VDC DC  قطر طرف حسگر: M08 فاصله حسگر: 1.5 میلی متر نصب و

سنسور PR12-4DP

فاصله تشخیص: ۴ میلی متر حفاظت شده دربرابر قطب مثبت و منفی طول عمر زیاد جایگزین مناسب برای میکروسوئیچ و

سنسور PR12-2DP

فاصله تشخیص: ۲ میلی متر حفاظت شده دربرابر قطب مثبت و منفی طول عمر زیاد جایگزین مناسب برای میکروسوئیچ و

سنسور PR12-2DN

فاصله تشخیص: ۲ میلی متر حفاظت شده دربرابر قطب مثبت و منفی طول عمر زیاد جایگزین مناسب برای میکروسوئیچ و

سنسور PR12-4DN

فاصله تشخیص: ۴ میلی متر حفاظت شده دربرابر قطب مثبت و منفی طول عمر زیاد جایگزین مناسب برای میکروسوئیچ و

سنسور PR12-4AO

فاصله تشخیص: ۴ میلی متر حفاظت شده دربرابر قطب مثبت و منفی طول عمر زیاد جایگزین مناسب برای میکروسوئیچ و

سنسور PRL18-8DP

فاصله تشخیص: 8 میلی متر حفاظت شده دربرابر قطب مثبت و منفی طول عمر زیاد جایگزین مناسب برای میکروسوئیچ و

سنسور PRL18-8DN

فاصله تشخیص: 8 میلی متر حفاظت شده دربرابر قطب مثبت و منفی طول عمر زیاد جایگزین مناسب برای میکروسوئیچ و

سنسور PRL18-5DP

فاصله تشخیص: 5 میلی متر حفاظت شده دربرابر قطب مثبت و منفی طول عمر زیاد جایگزین مناسب برای میکروسوئیچ و

سنسور PRL18-8AO

فاصله تشخیص: 8 میلی متر حفاظت شده دربرابر قطب مثبت و منفی طول عمر زیاد جایگزین مناسب برای میکروسوئیچ و

سنسور PRL18-8AC

فاصله تشخیص: 8 میلی متر حفاظت شده دربرابر قطب مثبت و منفی طول عمر زیاد جایگزین مناسب برای میکروسوئیچ و

سنسور PRL30-15DP

فاصله تشخیص: 15 میلی متر حفاظت شده دربرابر قطب مثبت و منفی طول عمر زیاد جایگزین مناسب برای میکروسوئیچ و

سنسور PRL30-15DN

فاصله تشخیص: 15 میلی متر حفاظت شده دربرابر قطب مثبت و منفی طول عمر زیاد جایگزین مناسب برای میکروسوئیچ و

سنسور CR30-15DP

فاصله تشخیص: 15 میلی متر حفاظت شده دربرابر قطب مثبت و منفی طول عمر زیاد جایگزین مناسب برای میکروسوئیچ و

سنسور CR30-15DN

فاصله تشخیص: 15 میلی متر حفاظت شده دربرابر قطب مثبت و منفی طول عمر زیاد جایگزین مناسب برای میکروسوئیچ و

سنسور CR30-15AO

فاصله تشخیص: 15 میلی متر حفاظت شده دربرابر قطب مثبت و منفی طول عمر زیاد جایگزین مناسب برای میکروسوئیچ و

سنسور CR30-15AC

فاصله تشخیص: 15 میلی متر حفاظت شده دربرابر قطب مثبت و منفی طول عمر زیاد جایگزین مناسب برای میکروسوئیچ و

سنسور PRL30-15AO

فاصله تشخیص: 15 میلی متر حفاظت شده دربرابر قطب مثبت و منفی طول عمر زیاد جایگزین مناسب برای میکروسوئیچ و

سنسور PRL30-15AC

فاصله تشخیص: 15 میلی متر حفاظت شده دربرابر قطب مثبت و منفی طول عمر زیاد جایگزین مناسب برای میکروسوئیچ و

سنسور CR18-8AO

سنسور خازنی قابلیت تشخیص آهن و فلز و پلاستیک و آب و سنگ و چوب جایگزین مناسب برای میکروسوئیچ و

سنسور القایی TL-W3MB1

سنسور القایی از برند BERME فاصله حسگر: 3mm نوع خروجی: PNP حالت کاربردی: NO روش اتصال: کابل طول کابل: 2m

سنسور القایی TL-W3MC1

سنسور القایی از برند BERME فاصله حسگر: 3mm نوع خروجی: NPN حالت کاربردی: NO روش اتصال: کابل طول کابل: 2m

سنسور القایی TL-W3MC2

سنسور القایی از برند BERME فاصله حسگر: 3mm نوع خروجی: NPN حالت کاربردی: NC روش اتصال: کابل طول کابل: 2m

سنسور القایی TL-W5MC1

سنسور القایی از برند BERME فاصله حسگر: 5mm نوع خروجی: NPN حالت کاربردی: NO روش اتصال: کابل طول کابل: 2m

سنسور القایی TL-W5MB1

سنسور القایی از برند BERME فاصله حسگر: 5mm نوع خروجی: PNP حالت کاربردی: NO روش اتصال: کابل طول کابل: 2m

سنسور القایی TL-N10ME1

سنسور القایی از برند BERME فاصله حسگر: 10mm نوع خروجی: NPN حالت کاربردی: NO سبک نصب: پنل جریان عملیاتی: 8

سنسور القایی TL-N20ME1

سنسور القایی از برند BERME فاصله حسگر: 20mm نوع خروجی: NPN حالت کاربردی: NO سبک نصب: پنل جریان عملیاتی: 8

سنسور القایی SN04-N

سنسور القایی از برند BERME دارای ورودی دیجیتال فاصله حسگر: 4mm نوح خروجی: NPN ولتاژ منبع تغذیه: 36 ولت DC

سنسور القایی SN04-p

سنسور القایی از برند BERME دارای ورودی دیجیتال فاصله حسگر: 4mm نوح خروجی: PNP ولتاژ منبع تغذیه: 36 ولت DC

سنسور القایی SN08-N

سنسور القایی از برند BERME دارای ورودی دیجیتال فاصله حسگر: 8mm نوح خروجی: NPN ولتاژ منبع تغذیه: 36 ولت DC

سنسور جک CS1-G

سنسور جک از برند BERME ابعاد ظاهری: مکعبی ولتاژ کارکرد: 10-240 ولت نوع ولتاژ: AC/DC جریان عملیاتی: 100 میلی آمپر

سنسور جک CS1-S

سنسور جک از برند BERME ابعاد ظاهری: مکعبی ولتاژ کارکرد: 10-240 ولت نوع ولتاژ: AC/DC جریان عملیاتی: 100 میلی آمپر

سنسور جک CS1-J

سنسور جک از برند BERME ابعاد ظاهری: مکعبی ولتاژ کارکرد: 10-240 ولت نوع ولتاژ: AC/DC جریان عملیاتی: 100 میلی آمپر

سنسور جک CS1-F

سنسور جک از برند BERME ابعاد ظاهری: مکعبی ولتاژ کارکرد: 10-240 ولت نوع ولتاژ: AC/DC جریان عملیاتی: 100 میلی آمپر

سنسور جک CS1-U

سنسور جک از برند BERME ابعاد ظاهری: مکعبی مخصوص سیلندر هوا ولتاژ کارکرد: 10-240 ولت نوع ولتاژ: AC/DC جریان عملیاتی:

سنسور جک D-Z73

سنسور جک از برند BERME نوع: REED دارای نمایشگر LED دارای LED با نور قرمز ولتاژ تغذیه: 24VDC/100VAC درجه حفاظت:

سنسور جک D-C73

سنسور جک از برند BERME نوع: REED نوع اتصال: گرومت دارای نمایشگر LED دارای LED با نور قرمز ولتاژ تغذیه:

سنسور جک D-A93

سنسور جک از برند BERME نوع: REED دارای نمایشگر LED دارای LED با نور قرمز ولتاژ تغذیه: 24VDC/100VAC درجه حفاظت:

سنسور E3X-NA11

سنسور تقویت کننده با پتانسیومتر برمه شکل: کتابی، نصب بر روی ریل روش سنجش: تقویت کننده روش اتصال: کابل 2

سنسور E3X-NA41

سنسور تقویت کننده با پتانسیومتر شکل: کتابی، نصب بر روی ریل روش سنجش: تقویت کننده روش اتصال: کابل 2 متری

سنسور CR18-8AC

سنسور خازنی قابلیت تشخیص آهن و فلز و پلاستیک و آب و سنگ و چوب جایگزین مناسب برای میکروسوئیچ و

سنسور E2E-X1B1

مقاومت : 50 میلی اهم دما:70 درجه سانتیگراد حداکثر ولتاژ تأمین:30 ولت حداقل دمای کار:-25 درجه سانتیگراد ولتاژ حداقل تأمین:

سنسور E2E-X1C1

مقاومت : 50 میلی اهم دما:70 درجه سانتیگراد حداکثر ولتاژ تأمین:30 ولت حداقل دمای کار:-25 درجه سانتیگراد ولتاژ حداقل تأمین:

سنسور PR12-4AC

فاصله تشخیص: ۴ میلی متر حفاظت شده دربرابر قطب مثبت و منفی طول عمر زیاد جایگزین مناسب برای میکروسوئیچ و

سنسور القایی PRCML18-8DN

سنسور القایی BERME بدون سیم به طور سوکتی بدنه بلند قطر بدنه: 18M استوانه ای ولتاژ تغذیه: 10/30VDC نوع خروجی:

سنسور القایی PRCML18-8DP

سنسور القایی BERME بدون سیم به طور سوکتی بدنه بلند قطر بدنه: 18M استوانه ای ولتاژ تغذیه: 10/30VDC نوع خروجی:

سنسور القایی PRCM12-4DN

سنسور القایی BERME بدون سیم به طور سوکتی بدنه کوتاه قطر بدنه: 12M استوانه ای ولتاژ تغذیه: 10/30VDC نوع خروجی:

سنسور القایی PRCM12-4DP

سنسور القایی BERME بدون سیم به طور سوکتی بدنه کوتاه قطر بدنه: 12M استوانه ای ولتاژ تغذیه: 10/30VDC نوع خروجی:

سنسور القایی PR12-4DN3

سنسور القایی BERME دارای ۳ خروجی بدنه کوتاه قطر بدنه: 12M استوانه ای ولتاژ تغذیه: 10/30VDC تعداد سیم: 4 سیم

سنسور القایی PR12-4DP3

سنسور القایی BERME دارای ۳ خروجی بدنه کوتاه قطر بدنه: 12M استوانه ای ولتاژ تغذیه: 10/30VDC تعداد سیم: 4 سیم

سنسور القایی PRL12-4DN3

سنسور القایی BERME دارای ۳ خروجی بدنه بلند قطر بدنه: 12M استوانه ای ولتاژ تغذیه: 10/30VDC تعداد سیم: 4 سیم

سنسور القایی PRL12-4DP3

سنسور القایی BERME دارای ۳ خروجی بدنه بلند قطر بدنه: 12M استوانه ای ولتاژ تغذیه: 10/30VDC تعداد سیم: 4 سیم

سنسور القایی PRL18-8DN3

سنسور القایی BERME دارای ۳ خروجی بدنه بلند قطر بدنه: 18M استوانه ای ولتاژ تغذیه: 10/30VDC تعداد سیم: 4 سیم

سنسور القایی PRL18-8DP3

سنسور القایی BERME دارای ۳ خروجی بدنه بلند قطر بدنه: 18M استوانه ای ولتاژ تغذیه: 10/30VDC تعداد سیم: 4 سیم

سنسور PRL18-5DN

فاصله تشخیص: 5 میلی متر حفاظت شده دربرابر قطب مثبت و منفی طول عمر زیاد جایگزین مناسب برای میکروسوئیچ و

نمایندگی فروش انواع سنسور القایی از برترین شرکت های دنیا

بهترین سنسور القایی

بهترین قیمت سنسور القایی

با توجه به اهمیت سنسورهای القایی، ما تلاشمان را کرده ایم تا با جمع آوری محصولات درجه یک با تنوع بالا بتوانیم تمام نیاز ها به این سنسورها را پوشش دهیم. برای خرید سنسور القایی از شرکت های برمه، امرون، آتونیکس و… با ما در ارتباط باشید.

ضمانت اصل بودن کالا

مشاوره تخصصی رایگان

قیمت مناسب و رقابتی

ارسال به تمام نقاط کشور

سایر محصولات مهرسا یاسکاوا » قیمت فیوز مینیاتوری

همه چیز درباره سنسور القایی

سنسور چیست؟

از قدیم برای اندازه گیری و کنترل کیفیت در تولید و کشاورزی و…، همه کارها به صورت دستی توسط نیروی انسانی صورت می‌گرفت، این امرباعث بروز خطای انسانی می شد و گاهی خسارت های جبران ناپذیر یا بعضاً فاجعه باری را به شرکت سازنده یا مصرف کننده وارد می کرد. اما به مرور با آمدن تکنولوژی و ساخت سنسورها اوضاع به کلی تغییر کرد و این حسگرها یا سنسورها(sensors)  توانستند با سرعت و دقت بسیار بالایی اندازه گیری های مورد نیاز را انجام دهند.

سنسورها ابزارهای الکترونیکی ای هستند که امروزه بیش از پیش کاربرد دارند، آنها کمیت های فیزیکی مانند فشار، شدت نور، حرارت، رطوبت، دما، وجود جسم خارجی و… را به کمیت های الکتریکی آنالوگ یا دیجیتال تبدیل می کنند. وجه مشترک همه سنسورها این است که تغییرات فیزیکی یا شیمیایی را اندازه گیری می کنند و آن را به سیگنال الکتریکی تبدیل می نمایند.

ما از این ابزار هم اکنون در بسیاری از محیط ها و دستگاه ها استفاده می کنیم؛ از جمله حسگرهای اثر انگشت در موبایل ها و در سیستم های حضور و غیاب، حسگرهای حرکتی برای سیستم های روشنایی و امنیتی و بسیاری از کاربردهای دیگر.

هر سنسور بسته به ساختار و پارامتر فیزیکی که اندازه‌گیری می‌کند، اصول کار متفاوتی دارد. سنسورها اطلاعات مختلف از وضعیت اجزای متحرک سیستم را به واحد کنترل ارسال نموده و باعث تغییر وضعیت عملکرد دستگاهها می شوند.

سنسورها امروزه به عنوان ورودی فرمان در صنایع نقش دارند و بر اساس کارایی آنها فرمانی در یک حوزه صادر می شود.

به عبارت تخصصی تر زمانی که یک فرمان از پی ال سی سیستم مورد نظر صادر می شود، سنسور مربوطه بر اساس کارایی خود متریال مورد نظر را به صورت آنالوگ، یا دیجیتال اندازه گیری می کند که نتیجه بدست آمده بر اساس نوع ارائه به پی ال سی سیستم وارد می شود، و بر اساس آن تصمیم گیری های لازم اتخاذ می شود.کاربرد سنسورها و قابلیت اتصال آنها به دستگاه های مختلف از جمله PLC باعث شده است که سنسورها بخشی از اجزای جدا نشدنی دستگاه کنترل اتوماتیک باشند.

سنسورها را می‌توان از منظرهای مختلف مانند نوع سیگنال خروجی، نوع عملکرد، نوع پارامترهای فیزیکی که اندازه‌گیری می‌کنند، منبع توان، تکنولوژی استفاده شده برای عملکرد آن‌ها، نوع ساختمان و محل نصب طبقه‌بندی کرد.

انواع سنسور بر اساس نوع عملکرد

الف) سنسور های تماسی

سنسورهایی هستند با تماس مکانیکی مانند کلید قطع و وصل، تبدیل کننده های فشاری و …

ب) سنسور های مجاورتی یا بدون تماس

سنسورهائی هستند با فاصله از جسم و بدون تماس یا اتصال به آن. یعنی فقط با نزدیک شدن یک قطعه وجود آنرا حس کرده و فعال می شوند. مانند سنسورهای نوری، حرارتی، القایی، جریانی، خازنی، مغناطیسی، القایی و…
این سنسورها می توانند به عنوان چشم های کنترل کننده یک سیستم مورد استفاده قرار گرفته و وظیفۀ مراقبت از پروسه و اعلام خرابی و یا نقص یک سیستم را به عهده بگیرند.

حال به طور خاص به سنسورهای القایی میپردازیم.

قیمت سنسور القایی

سنسور القایی چیست ؟

سنسور القایی یا inductive sensor زیرمجموعه سنسورهای مجاورتی بوده که بدون هیچگونه تماس فیزیکی، برای تشخیص حرکت، موقعیت و همچنین شناسایی اجسام فلزی در صنایع الکترونیک، مکانیک، اتومبیل، پلاستیک یا مواد غذایی و دیگر صنایع، استفاده می شود.

 این سنسورها تنها در مقابل فلزات عکس العمل نشان می دهند و می توانند به رله ها، شیرهای برقی، سیستم های اندازه گیری و مدارات کنترل الکتریکی، فرمان هایی را به طور مستقیم ارسال نمایند.

سنسورهای القایی چون بر مبنای مدارهای مغناطیسی بنا شده اند به سنسورهای الکترومغناطیسی معروفند و چون بدون تماس با اجسام فلزی می توانند آنها را تشخیص دهند پس عواملی مانند اصطکاک و فرسایش مکانیکی روی طول عمر آن ها اثری ندارد.

در این سنسور تشخیص و موقعیت اشیاء فلزی بستگی به محدوده حساسیت یک سوئیچ الکتریکی به انواع فلزات دارد. فلزات آهنی مانند آهن و فولاد، دامنه حساسیت بیشتری را به وجود می آورند، در حالی که فلزات غیر آهنی مانند آلومینیوم و مس ممکن است دامنه حساسیت را تا 60 درصد کاهش دهند.

سنسورهای القایی برای اندازه گیری سرعت و ضخامت اجسام فلزی و جدا سازی آن ها  نیز به کار می رود و همچنین در جایی که یک حرکت یکنواخت وجود دارد مورد استفاده قرار می گیرند. برای مثال می توان به عنوان یک سوئیچ فرمان جهت تعیین موقعیت قسمتهای منتقل کننده از یک ماشین صنعتی مثل سیلندر هیدرولیکی یا برای اندازه گیری سرعت دوران شفت الکتروموتور از سنسور القایی استفاده نمود.

میدان مغناطیسی در سنسور القایی موجب جریان می شود و با تغییر میدان مغناطیسی جریان نیز تغییر می کند و همین باعث تشخیص اشیاء فلزی با یک میدان مغناطیسی می شود. مواد غیر فلزی مانند مایعات یا بعضی از انواع خاک با میدان مغناطیسی تداخل ندارند؛ بنابراین یک سنسور القایی می تواند در شرایط مرطوب یا محیط های کثیف و آلوده به خاک و روغن و گریس هم کار کند و به همین دلیل در اتومبیل ها بسیار مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین در این نوع از سنسورها لغزش قسمت های متحرک بر هم، باعث ایجاد نویز نمی شود. بطور کلی اگر بخواهید کمیت های فیزیکی مانند جهت، حضور یا عدم حضور، جریان را اندازه گیری کنید و قصد استفاده از سنسورهای مغناطیسی را داشته باشید، ابتدا باید این کمیت ها یک میدان مغناطیسی را بوجود آورند و یا تغییری در میدان مغناطیسی سنسور ایجاد نمایند تا این سنسور تغییر را احساس کرده و آن را توسط یک مدار به جریان و یا ولتاژ مناسب تغییر دهد.

نحوه عملکرد سنسور القایی (Proximity sensors)

با پیشرفت تکنولوژی دیگر نمی توان اتوماسیون صنعتی را بدون استفاده از سنسور القایی تصور کرد. این سنسور از یک حلقه القایی تشکیل شده که بر اساس قانون القای فارادی عمل می کند. ساده ترین نوع سنسور، یک سیم پیچ را با اسیلاتور هدایت می‌کند. قسمت اساسی این سنسورها از اسیلاتور با فرکانس بالا تشکیل یافته که می تواند توسط قطعات فلزی تحت تاُثیر قرار گیرد. هنگامی که یک جسم فلزی به سیم پیچ نزدیک می‌شود، اندوکتانس سیم پیچ را تغییر می‌دهد و تغییر فرکانس یا تغییر جریان در سیم پیچ را ایجاد می‌کند و این جریانهای گردابی در قطعه سبب جذب انرژی میدان می شود و در نتیجه دامنه اسیلاتور کاهش می یابد از آنجا که طبقه دمدولاتور آشکارساز دامنه اسیلاتور است در نتیجه، کاهش دامنه اسیلاتور توسط این قسمت به طبقه اشمیت تریگر منتقل می شود و باعث فعال شدن خروجی اشمیت تریگر گردیده و این قسمت نیز به نوبه خود باعث تحریک طبقه خروجی می شود.

بنابراین سنسور القایی از یک سیم پیچ برای تولید یک میدان مغناطیسی در حال تغییر استفاده می کند و از یک سیم پیچ دوم برای احساس تغییر در میدان مغناطیسی تولیدشده توسط یک جسم استفاده می شود. القای نوسان حلقه با توجه به مواد داخل آن تغییر می کند و از آنجا که فلزات بسیار مؤثرتر از سایر مواد هستند، حضور فلز باعث افزایش جریان از طریق حلقه می شود. این تغییر را می توان با حسگر مدار تشخیص داد و پس از آن، هر زمان که فلز شناسایی می شود، دستگاه دیگر سیگنال می دهد.

فاصله تشخیص یک سنسور القایی به قدرت میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط آن بستگی دارد. به طور کلی این سنسورها مجاورتی هستند و اجسامی که نزدیک سنسور باشند (تا حدود 10سانت) قابل تشخیص هستند برای فواصل دورتر از سنسورهای نوری و لیزری باید استفاده کرد.

انواع سنسور القایی

انواع سنسور القایی بر اساس ویژگی های متفاوتی دسته بندی می شوند از جمله:

 • شکل ظاهری Inductive Sensor (استوانه‌ای یا مکعبی)
 • نوع نصب سنسور سرتخت یا شیلد و سربلند یا غیرشیلد
 • طول سیم
 • جنس روکش سیم
 • سایز سنسور مکعبی
 • قطر سنسور استوانه ‌ایج
 • جنس بدنه سنسور (پلاستیک، فلز و…)

انواع سنسور القایی

انواع سنسور القایی بر اساس شکل ظاهری

این حسگرها براساس شکل ظاهر اینگونه دسته بندی می شوند:

 1. سنسور القایی استوانه ای
 2. سنسور القایی مکعبی
 3. سنسور القایی دو سیم
 4. سنسور القایی سه سیم

انواع سنسور القایی بر اساس ویژگی فنی

 1. تعداد سیم‌های سنسور
 2. نوع ورودی یا خروجی آن AC یا DC ، NO یاNC ، PNP  یاNPN ، آنالوگ یا دیجیتال
 3. فاصله دید سنسور
 4. محدوده دمای کارکرد
 5. سرعت یا فرکانس کاری سنسور القایی
 6. خروجی های خاص برای اتصال به شبکه

سایر محصولات مهرسا یاسکاوا » خرید تایمر دیجیتال صنعتی

مشخصات سنسور القایی بر اساس نوع نصب

سنسور القایی غیرشیلد (سربلند) Unshielded یا Non-Flush:

به سنسورهای القایی که هسته آن در بیرون بدنه و خارج از پوسته فلزی بوده و در زیر یک پوشش برجسته قرار دارد گفته می شود.  سنسور القایی غیرشیلد دارای یک برجستگی در بالای آن می‌باشد. به همین دلیل است که هم اجسام روبرو و هم فلزاتی که در مجاورت سنسور القایی قرار بگیرند را می‌تواند تشخیص دهد.

سنسور القایی شیلد (سرتخت) Shielded یا Flushed:

سنسورهایی که هسته آن در داخل بدنه فلزی قرار دارند و میدان مغناطیسی آن فقط نسبت به فلزاتی که در مقابل هسته سنسور قرار می‌گیرد حساس است سنسور شیلد با سرتخت نامیده می شوند. در این سنسورها، فاصله حساسیت نسبت به فلز در قیاس با سنسورهای غیر شیلد (با قطر یکسان) کمتر است.
سنسور القایی شیلد را می‌توان در یک مخزن فلزی نیز استفاده کرد و هیچگونه خطایی در خروجی آن رخ نمی‌هد. در صورتی که اگر سنسور القایی غیر شیلد را درون یک محفظه فلزی قرار دهیم احتمال خطا بسیار زیاد است و سنسور عملکرد درستی نخواهد داشت.

البته امروزه برخی کارخانه‌های چینی و آلمانی موفق به ساخت سنسورهایی شده‌اند که با وجود سرتخت بودن می‌توانند فواصل بیشتری را نیز پوشش دهند.

کاربرد سنسورهای القایی

سنسورهای القایی اغلب در کاربردهایی که نیاز به دقت، ایمنی و قابلیت اطمینان بالا دارند، استفاده می شوند و اغلب در شرایط محیطی سخت به کار می روند و کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف از جمله اتوماسیون صنعتی دارند. کاربردهای رایج انواع سنسور القایی شامل آشکارسازهای فلزی، چراغ های راهنمایی، شستشوی ماشین و تعدادی از فرآیندهای صنعتی خودکار است.

دیگر کاربردهای سنسورهای القایی عبارت اند از:      

 • شمارش تعداد قطعات فلزی
 • شمارش تولیدات فلزی
 • مورد استفاده در خطوط مونتاژ
 • کنترل بسته بندی
 • تشخیص دور موتور
 • مورد استفاده در قالب تزریق پلاستیک
 • کاربردهای دریایی
 • تشخیص موقعیت و حرکت قطعات فلزی و کنترل نآآن
 • مورد استفاده در زمینه های پزشکی به عنوان مثال برای MR
 • اندازه گيری فاصله قطعات از هم
 •  جدا سازی قطعات با ابعاد مختلف
 • اندازه گيری ضخامت قطعات فلزی
 • تشخیص قطعات فلزی شکسته دستگاه های مختلف صنعتی
 • جداسازی قسمت فلزی قطعات
 • آشکار سازی هر گونه تغییر در دندانه چرخ دنده های فلزی
 • کنترل چرخش چرخ دنده های فلزی
 • اندازه گیری سرعت و جهت حرکت دورانی
 • تشخیص فلزات آهنی – فولاد، آهن، کبالت، نیکل
 • مونتاژ بدنه خودرو
 • تولید کویل و ترانسفورماتور
 • کنترل سیستم نقاله
 • سنجش سرعت، محدود کردن سوئیچینگ، و تولید پالس
 • توانایی در شناسایی باز یا بسته بودن درب ها
 • تشخیص و کنترل کردن سطح در مخازن

مزایا و معایب سنسورهای القایی

مزایای سنسورهای القایی

سنسورهای مجاورتی که هم اکنون مورد استفاده قرار می گیرد دارای ویژگی هایی هستند که می توانیم از آن ها به عنوان مزیت برای سنسور القایی نام ببریم ازجمله:

 • عمر طولانی و مفید (به دلیل نداشتن تماس مکانیکی و حساس نبود به گردوغبار و روغن و آب و…)
 • تشخیص بدون تماس
 • قابل استفاده در شرایط محیطی خاص (به علت عدم حساسیت به دمای بالا، رطوبت زیاد و غبار)
 • عدم ایجاد نویز در هنگام سوئیچینگ
 • سرعت قطع و سوئیچینگ بالا و بدون اشتباه
 • کم هزینه بودن
 • دقت بالا
 • تعداد قطع و وصل بی نهایت
 • نصب آسان
 • تعمیر و نگهداری رایگان
 • قیمت مناسب

عدم نیاز به فشار زیاد (در این گونه سنسورها با نزدیک شدن به قطعه نیاز به نیروی زیادی نیست)

معایب سنسورهای القایی

این سنسورها در کنار مزایایی که یاد کردیم دارای معایب مختصری هستند که دانستن آن ها در نوع انتخاب و تصمیم گیری کمکتان می کند:

  •  محدوده حساسیت یک حسگر القایی وابسته به نوع فلز شناسایی شده، شکل و همچنین اندازه کویل استفاده شده در طراحی ساختمان این حسگرها است. در نتیجه، سنسورهای القایی قابلیت تنظیم محدوده تشخیص را ندارند.
  •  سنسورهای القایی تنها برای اجسام فلزی مناسب هستند، به این لحاظ کاربرد این سنسورها به قطعات فلزی محدود می شود.
  • فاصله سوئیچ آنقدر کم است که تقریباً همیشه لازم است چندین سنسور پشت سر هم نصب شود.
  • میدان های مغناطیسی می توانند منجر به اختلال در دقت اندازه گیری شوند که باعث به وجود آمدن معایبی می شود.

سایر محصولات مهرسا یاسکاوا » خرید انواع ترموستات

در زمان انتخاب سنسور القایی چه نکاتی اهمیت دارند؟

همه سنسور های القایی یک سری ویژگی های اساسی دارند که در انتخاب ما بسیار تاثیر گذارند از جمله:

 • شرایط محیطی که سنسور در آنجا نصب می شود
 • بازه دمای کاری سنسور
 • نحوه اتصال
 • نوع خروجی
 • وجود یا عدم وجود نمایش دهنده خروجی
 • سرعت و فرکانس سوئیچینگ
 • خروجی NO یا NC
 • تغذیه سنسور به صورت NPN یا PNP
 • محدوده دمای قابل فعالیت برای سنسور
 • ظاهر سنسور(استوانه ای یا مکعبی) و سایز آن
 • فاصله قابل تشخیص
 • تعداد سیم
 • طول و قطرو اندازه بهینه سنسور
 • سیم ارتباطی جدا شونده یا سرخود
 • نحوه نصب (بدون محافظت یا محافظت شده)
 • جنس بدنه پلاستیکی یا فلزی
 • نوع فلزی که باید حس یا تشخیص داده شود

قیمت سنسور القایی

ما نمی توانیم قیمت ثابتی برای سنسورها در نظر بگیریم زیرا عواملی بر این قیمت تأثیرگذارند که باعث می شوند قیمت بعضی سنسورها بالاتر از بعضی دیگر باشند که می توان به عوامل زیر اشاره کرد:

 طول عمر سنسور:  که به طور کلی بر اساس کیفیت نوع سنسور مشخص می شود هرچه کیفیت بالاتر باشد طول عمر بیشتر و درنتیجه قیمت بالاتر می رود.

راندمان و کارآیی سنسور: هرچه سنسور بهتر عمل کند و اثربخشی بهتری داشته باشد، خواسته های خریدار را بیشتر برآورده کرده و از قیمت بالاتری نیز برخوردار خواهد شد.

ابعاد و شکل های متنوع سنسور: مسلما سنسورها در سایزها و شکلهای متفاوت دارای قیمت های متفاوتی نیز هستند. البته می توان گفت عموما مدلهای بزرگتر درصد کارایی و راندمان بهتری دارند اما باید محیط استفاده را نیز در نظر گرفت.

دقت سنسور: از دیگر عوامل متفاوت بودن قیمت، دقت سنسور است هرچه درصد دقت بالاتر قیمت نیز بالاتر می رود.

وزن سنسور: در سنسورهای یکسان، هرچه وزن سبکتر باشد آن سنسور بهتر است در نتیجه قیمتش نیز بالاتر است.

قابل اعتماد بودن سنسور: هرچه سنسور قابلیت اطمینان بالا در مکانهای متفاوت از جمله رطوبت گرد و خاک یا دود و … داشته باشد قیمتش بیشتر خواهد شد.

مزایای خرید از مهرسا یاسکاوا

مهرسا یاسکاوا با تیمی متشکل از افراد باتجربه و افراد جوان و پر انرژی در تلاش است تا به بزرگترین تامین کننده محصولات اتوماسیون صنعتی در ایران تبدیل شود. هدف کمک به صنعتگران و مهندسان است تا با برخورداری از محصولات و دستگاه های با کیفیت بتوانند بهترین نتیجه ممکن را بگیرند. مهرسا یاسکاوا در حال حاضر به عنوان نماینده فروش محصولات شرکت هایی از جمله امرن، یاسکاوا، برمه، آتونیکس و مین ول به فروش محصولات این شرکت ها با بهترین خدمات فروش میپردازد.

قیمت مناسب، کیفیت برتر، مشاوره تخصصی و پشتیبانی حرفه ای از جمله ی تضمین های ما به شماست.

سوالات متداول FAQ

از معروف ترین برندهای فروش سنسور القایی در ایران میتوان شرکت های berme، omron، autonics و microdetector را نام برد اما انتخاب بهترین برند به عوامل مختلف دیگری نیز بستگی دارد.

بله ما در مهرسا یاسکاوا تمام محصولات را با تضمین کیفیت به مشتریان عرضه میکنیم و از این موضوع که مشتریان از کیفیت قطعات رضایت داشته باشند اطمینان حاصل میکنیم.

مواردی مانند بازه دمای سنسور، نحوه اتصال، نوع خروجی، سرعت و فرکانس سوئیچینگ، تعداد سیم، فاصله قابل تشخیص و…

‫5/5 (1 امتیاز )