نمایش 1–24 از 75 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

اینورتر CIMR-LB4A0045

اینورتر مخصوص آسانسور یا آسانسوری منبع تغذیه ورودی: 400 ولت فازهای قدرت ورودی: 3 فاز حداکثر قدرت موتور قابل اجرا(ND):

اینورتر CIMR-LB4A0060

اینورتر مخصوص آسانسور یا آسانسوری منبع تغذیه ورودی: 400 ولت فازهای قدرت ورودی: 3 فاز حداکثر قدرت موتور قابل اجرا(ND):

اینورتر CIMR-LB4A0039

اینورتر مخصوص آسانسور یا آسانسوری منبع تغذیه ورودی: 400 ولت فازهای قدرت ورودی: 3 فاز حداکثر قدرت موتور قابل اجرا(ND):

اینورتر CIMR-LB4A0031

اینورتر مخصوص آسانسور یا آسانسوری منبع تغذیه ورودی: 400 ولت فازهای قدرت ورودی: 3 فاز حداکثر قدرت موتور قابل اجرا(ND):

اینورتر CIMR-LB4A0024

اینورتر مخصوص آسانسور یا آسانسوری منبع تغذیه ورودی: 400 ولت فازهای قدرت ورودی: 3 فاز حداکثر قدرت موتور قابل اجرا(ND):

اینورتر CIMR-LB4A0018

اینورتر مخصوص آسانسور یا آسانسوری منبع تغذیه ورودی: 400 ولت فازهای قدرت ورودی: 3 فاز حداکثر قدرت موتور قابل اجرا(ND):

اینورتر GA50C-4038EBA

منبع تغذیه ورودی: 400 ولت فازهای قدرت ورودی: 3 فاز جریان خروجی دارای رتبه (وظیفه سنگین) : 31 آمپر جریان

اینورتر GA50C-4007EBA

منبع تغذیه ورودی: 400 ولت فازهای قدرت ورودی: 3 فاز جریان خروجی دارای رتبه (وظیفه سنگین) : 5.6 آمپر جریان

اینورتر GA50C-B0006EBA

منبع تغذیه ورودی: 200 ولت فازهای قدرت ورودی: 1 فاز جریان خروجی دارای رتبه (وظیفه سنگین) : 5 آمپر جریان

اینورتر GA50C-2006EBA

منبع تغذیه ورودی: 200 ولت فازهای قدرت ورودی: 3 فاز جریان خروجی دارای رتبه (وظیفه سنگین) : 5 آمپر جریان

اینورتر GA50C-4005EBA

منبع تغذیه ورودی: 400 ولت فازهای قدرت ورودی: 3 فاز جریان خروجی دارای رتبه (وظیفه سنگین) : 4.8 آمپر جریان

اینورتر GA50C-4004EBA

منبع تغذیه ورودی: 400 ولت فازهای قدرت ورودی: 3 فاز جریان خروجی دارای رتبه (وظیفه سنگین) : 3.4 آمپر جریان

اینورتر GA50C-2002EBA

منبع تغذیه ورودی: 200 ولت فازهای قدرت ورودی: 3 فاز جریان خروجی دارای رتبه (وظیفه سنگین) : 3 آمپر جریان

اینورتر GA50C-B0004EBA

منبع تغذیه ورودی: 200 ولت فازهای قدرت ورودی: 1 فاز جریان خروجی دارای رتبه (وظیفه سنگین) : 2 آمپر جریان

اینورتر GA50C-4002EBA

منبع تغذیه ورودی: 400 ولت فازهای قدرت ورودی: 3 فاز جریان خروجی دارای رتبه (وظیفه سنگین) : 1.8 آمپر جریان

اینورتر CIMR-JCBA0010BAA

منبع تغذیه ورودی: 200 ولت فازهای قدرت ورودی: 1 فاز حداکثر قدرت موتور (HD): 1.5 KW حداکثر قدرت موتور (ND):

اینورتر CIMR-JCBA0006BAA

منبع تغذیه ورودی: 200 ولت فازهای قدرت ورودی: 1 فاز حداکثر قدرت موتور (HD): 0.75 KW حداکثر قدرت موتور (ND):

اینورتر CIMR-JCBA0003BAA

منبع تغذیه ورودی: 200 ولت فازهای قدرت ورودی: 1 فاز حداکثر قدرت موتور (HD): 0.4 KW حداکثر قدرت موتور (ND):

اینورتر CIMR-JC2A0012BAA

منبع تغذیه ورودی: 200 ولت فازهای قدرت ورودی: 3 فاز حداکثر قدرت موتور (HD): 2.2 KW حداکثر قدرت موتور (ND):

اینورتر CIMR-JC2A0010BAA

منبع تغذیه ورودی: 200 ولت فازهای قدرت ورودی: 3 فاز حداکثر قدرت موتور (HD): 1.5 KW حداکثر قدرت موتور (ND):

اینورتر CIMR-JC2A0006BAA

منبع تغذیه ورودی: 200 ولت فازهای قدرت ورودی: 3 فاز حداکثر قدرت موتور (HD): 0.75 KW حداکثر قدرت موتور (ND):

اینورتر CIMR-JC2A0004BAA

منبع تغذیه ورودی: 200 ولت فازهای قدرت ورودی: 3 فاز حداکثر قدرت موتور (HD): 0.4 KW حداکثر قدرت موتور (ND):

اینورتر CIMR-JC4A0018FAA

منبع تغذیه ورودی: 400 ولت فازهای قدرت ورودی: 3 فاز حداکثر قدرت موتور (HD): 5.5 KW حداکثر قدرت موتور (ND):

اینورتر CIMR-JC4A0011BAA

منبع تغذیه ورودی: 400 ولت فازهای قدرت ورودی: 3 فاز حداکثر قدرت موتور (HD): 4 KW حداکثر قدرت موتور (ND):