نمایش 1–24 از 48 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

فوتوالکتریک سوئیچ SSP/AP-1H

ردیاب های کوچک سنسور سوئیچ فوتوالکتریک قطر سنسور: 18m فاصله حسگر: 3mt ولتاژ تغذیه: 10-30 VDC نوع خروجی: PNP-NA فرکانس

فوتوالکتریک سوئیچ SS2/AP-1H

سنسور فوتوالکتریک قطر سنسور: 18m فاصله حسگر: 100m ولتاژ تغذیه: 10-30 VDC نوع خروجی: PNP-NO فرکانس سوئیچینگ: 250 هرتز ردش

فوتوالکتریک سوئیچ SSE/00-1H

ردیاب های میکرو سنسور فتوالکتریک قطر سنسور: 18m فاصله حسگر:8m ولتاژ تغذیه: 10-30 VDC نوع خروجی: PNP فرکانس سوئیچینگ: 250

فوتوالکتریک سوئیچ SS2/0P-0E

ردیاب های میکرو سنسور فتوالکتریک قطر سنسور: 18m فاصله حسگر: 100mm ولتاژ تغذیه: 10-30 VDC نوع خروجی: PNP فرکانس سوئیچینگ:

فوتوالکتریک سوئیچ SS2/LP-0E

ردیاب های میکرو سنسور فتوالکتریک قطر سنسور: 18m فاصله حسگر: 100mm ولتاژ تغذیه: 10-30 VDC نوع خروجی: PNP-NO فرکانس سوئیچینگ:

فوتوالکتریک سوئیچ SSR/AP-0E

گیرنده های پلاستیکی استوایی قطر سنسور: 18mm فاصله حسگر: 1m ولتاژ تغذیه: 10-30 VDC نوع خروجی: PNP-NO فرکانس سوئیچینگ: 250

فوتوالکتریک سوئیچ SSG/AP-0E

ردیاب های میکروسنسور فوتوالکتریک Emitter RED  قطر سنسور: 18mm فاصله حسگر:8m ولتاژ تغذیه: 10-30 VDC نوع خروجی: PNP-NO فرکانس سوئیچینگ:

فوتوالکتریک سوئیچ SSU/00-0E

ردیاب های میکرو سنسور فوتوالکتریک Emitter RED  قطر سنسور: 18M ولتاژ تغذیه: 10-30 VDC فاصله سنجش: 3m نوع خروجی: PNP

فوتوالکتریک سوئیچ SSE/00-0E

سنسور فوتوالکتریک قطر سنسور: 18M ولتاژ تغذیه: 10-30 VDC فاصله حسگر: 8m نوع خروجی: PNP فرکانس سوئیچینگ: 250 هرتز ردش

فوتوالکتریک سوئیچ SS2/AP-3E

سنسور مجاورت فوتوالکتریک قطر سنسور: 18M ولتاژ تغذیه: 10-30 VDC نوع خروجی: PNP فاصله حسگر:400mm قطر:18mm فرکانس سوئیچینگ: 250 هرتز

فوتوالکتریک سوئیچ SSP/LP-1E

فوتوالکتریک سوئیچ یکطرفه ردیاب های میکرو قطر سنسور: 18M فاصله سنجش: 3 متر ولتاژ تغذیه: 10-30 VDC نوع خروجی: PNP

فوتوالکتریک سوئیچ SS3/LP-1E

سری حسگرهای نوری SS / SP توسط ردیاب قطر سنسور: 18M فاصله سنجش: 100mm ولتاژ تغذیه: 10-30 VDC ردش اتصال: PLUG-IN

فوتوالکتریک سوئیچ SS2/LP-1E

فوتوالکتریک پخش ردیاب های میکرو SS2 / LP-1E قطر سنسور: 18m فاصله حسگر: 100mm نوع خروجی: PNP-LOn روش اتصال: پلاگین

فوتوالکتریک سوئیچ FAIH/00-1E

فوتوالکتریک سوئیچ یکطرفه انتشار دهنده محوری از طریق پرتو قطر سنسور: 18M فاصله سنجش: 20 متر ولتاژ تغذیه: 10-30 VDC

فوتوالکتریک سوئیچ FAIH/00-0E

فوتوالکتریک سوئیچ یکطرفه انتشار دهنده محوری از طریق پرتو قطر سنسور: 18M فاصله سنجش: 20 متر ولتاژ تغذیه: 10-30 VDC

فوتوالکتریک سوئیچ FAI8/BN-0E

فوتوالکتریک سوئیچ یکطرفه انتشار نور مادون قرمز قطر سنسور: 18M فاصله سنجش: 1 متر ولتاژ تغذیه: 10-30 VDC نوع خروجی:

فوتوالکتریک سوئیچ FAIZ/BP-0E

فوتوالکتریک سوئیچ یکطرفه گیرنده از طریق پرتو قطر سنسور: 18M فاصله سنجش: 20 متر ولتاژ تغذیه: 10-30 VDC نوع خروجی:

فوتوالکتریک سوئیچ FAIC/BP-0E

فوتوالکتریک سوئیچ یکطرفه بازتاب کننده انتشار قطر سنسور: 18M فاصله سنجش: 4 متر ولتاژ تغذیه: 10-30 VDC نوع خروجی: PNP

فوتوالکتریک سوئیچ FAI8/BP-0E

فوتوالکتریک سوئیچ یکطرفه بازتاب کننده دیفیوز قطر سنسور: 18M فاصله سنجش: 1 متر ولتاژ تغذیه: 10-30 VDC نوع خروجی: PNP

فوتوالکتریک سوئیچ FAI7/BP-0E

فوتوالکتریک سوئیچ یکطرفه بازتاب کننده دیفیوز قطر سنسور: 18M فاصله سنجش: 400 میلی متر ولتاژ تغذیه: 10-30 VDC نوع خروجی:

فوتوالکتریک سوئیچ FAIZ/BN-0E

فوتوالکتریک سوئیچ یکطرفه گیرنده از طریق پرتو قطر سنسور: 18M فاصله سنجش: 20 متر ولتاژ تغذیه: 10-30 VDC نوع خروجی:

فوتوالکتریک سوئیچ FAI7/BN-0E

فوتوالکتریک سوئیچ یکطرفه بازتاب کننده دیفیوز قطر سنسور: 18M فاصله سنجش: 400 میلی متر ولتاژ تغذیه: 10-30 VDC نوع خروجی:

فوتوالکتریک سوئیچ FAIZ/BP-1E

فوتوالکتریک سوئیچ یکطرفه گیرنده از طریق پرتو قطر سنسور: 18M فاصله سنجش: 20 متر ولتاژ تغذیه: 10-30 VDC نوع خروجی:

فوتوالکتریک سوئیچ FAI8/BP-1E

فوتوالکتریک سوئیچ یکطرفه بازتاب کننده دیفیوز قطر سنسور: 18M فاصله سنجش: 1 متر ولتاژ تغذیه: 10-30 VDC نوع خروجی: PNP