نمایش 1–24 از 37 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

منبع تغذیه TDR-960-24

تغذیه ریلی DIN AC-DC فوق العاده ۳ فاز محدوده ورودی :85-264VAC خروجی: 24VDC در 40A تعداد فاز: 3PH ولتاژ خروجی:

منبع تغذیه TDR-480-24

تغذیه ریلی DIN AC-DC فوق العاده ۳ فاز محدوده ورودی :85-264VAC خروجی: 24VDC در 20A تعداد فاز: 3PH ولتاژ خروجی:

منبع تغذیه TDR-240-24

تغذیه ریلی DIN AC-DC فوق العاده ۳ فاز محدوده ورودی :85-264VAC خروجی: 24VDC در 10A تعداد فاز: 3PH ولتاژ خروجی:

منبع تغذیه NDR-480-24

تغذیه ریل DIN AC-DC فوق العاده باریک محدوده ورودی :85-264VAC خروجی: 24VDC در 20A ولتاژ خروجی: 24V جریان: 20A قدرت

منبع تغذیه NDR-240-48

تغذیه ریل DIN AC-DC فوق العاده باریک محدوده ورودی :85-264VAC خروجی: 48VDC در 5A ولتاژ خروجی: 48V جریان: 5A قدرت

منبع تغذیه MDR-60-5

تغذیه ریل DIN AC-DC فوق العاده باریک محدوده ورودی :85-264VAC خروجی: 5VDC در 10-12 A ولتاژ خروجی: 5V جریان: 10-12

منبع تغذیه MDR-20-5

تغذیه ریل DIN AC-DC فوق العاده باریک محدوده ورودی :85-264VAC خروجی: 5VDC در 3-4 A ولتاژ خروجی: 5V جریان: 3-4

منبع تغذیه MDR-20-24

تغذیه ریل DIN AC-DC فوق العاده باریک محدوده ورودی :85-264VAC خروجی: 24VDC در 1A ولتاژ خروجی: 24V جریان: 1A قدرت

منبع تغذیه MDR-60-12

تغذیه ریل DIN AC-DC فوق العاده باریک محدوده ورودی :85-264VAC خروجی: 12VDC در 5A ولتاژ خروجی: 12V جریان: 5A قدرت

منبع تغذیه EDR-120-12

تغذیه ریل DIN AC-DC فوق العاده باریک محدوده ورودی :85-264VAC خروجی: 12VDC در 10A ولتاژ خروجی: 12A جریان: 10A قدرت

منبع تغذیه LRS-350-48

سری کف خواب mean well تغذیه محصور AC-DC تک خروجی ورودی AC جهانی؛ خروجی 48 ولت در 7-7.5 آمپر ؛

منبع تغذیه LRS-200-48

سری کف خواب mean well تغذیه محصور AC-DC تک خروجی ورودی AC جهانی؛ خروجی 48 ولت در 4-4.5 آمپر ؛

منبع تغذیه LRS-100-48

سری کف خواب mean well تغذیه محصور AC-DC تک خروجی ورودی AC جهانی؛ خروجی 48 ولت در 2-2.5 آمپر ؛

منبع تغذیه LRS-150-12

سری کف خواب mean well تغذیه محصور AC-DC تک خروجی ورودی AC جهانی؛ خروجی 12 ولت در 12.5 آمپر ؛

منبع تغذیه LRS-100-12

سری کف خواب mean well تغذیه محصور AC-DC تک خروجی ورودی AC جهانی؛ خروجی 12 ولت در 8.5 آمپر ؛

منبع تغذیه LRS-50-12

سری کف خواب mean well تغذیه محصور AC-DC تک خروجی ورودی AC جهانی؛ خروجی 12 ولت در 4-4.5 آمپر ؛

منبع تغذیه LRS-35-12

سری کف خواب mean well تغذیه محصور AC-DC تک خروجی ورودی AC جهانی؛ خروجی 12 ولت در 3 آمپر ؛

منبع تغذیه LRS-200-24

سری کف خواب maen well تغذیه محصور AC-DC تک خروجی ورودی AC جهانی؛ خروجی 24 ولت در 8-8.5 آمپر ؛

منبع تغذیه LRS-35-24

سری کف خواب maen well تغذیه محصور AC-DC تک خروجی ورودی AC جهانی؛ خروجی 24 ولت در 1.5 آمپر ؛

منبع تغذیه HDR-60-12

تغذیه ریل DIN AC-DC فوق العاده باریک محدوده ورودی 85-264VAC خروجی 12ولت در 4.5آمپر ولتاژ خروجی : 12 ولت در

منبع تغذیه RS-25-24

منبع تغذیه بسته خروجی تک خروجی AC-DC ؛ خروجی 24 ولت خروجی تک در 1.1 آمپر ؛ همرفت هوای آزاد ولتاژ خروجی:

منبع تغذیه SDR-960-24

تغذیه راه آهن DIN AC-DC صنعتی خروجی 24 ولت در 40 آمپر پوشش فلزی عرض فوق العاده باریک 110 میلی متر عملکرد

منبع تغذیه EDR-150-24

تغذیه ریل DIN AC-DC فوق العاده باریک محدوده ورودی :85-264VAC خروجی: در 6.5A ولتاژ خروجی: 24v جریان: 6.5A قدرت خروجی:

منبع تغذیه NDR-480-48

تغذیه ریل DIN AC-DC فوق العاده باریک محدوده ورودی :85-264VAC خروجی: 48VDC در 10A ولتاژ خروجی: 48v جریان: 10A قدرت