نمایش 1–24 از 207 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

ترموستات TZN4M-A4S

کنترلر حرارت (ترموستات) PID & ONOFF اندازه: 72*72 mm دو نمایشگر ورودی مولتی دو الارم یک main SSR ولتاژ :

ترموستات TZN4M-A4R

کنترلر حرارت (ترموستات) PID & ONOFF اندازه: 72*72 mm دو نمایشگر ورودی مولتی دو الارم یک main relay ولتاژ :

ترموستات TZN4S-14C

کنترلر حرارت (ترموستات) PID & ONOFF اندازه: 48*48 mm دو نمایشگر ورودی مولتی 1 الارم یک main 4 to 20A

ترموستات TZN4S-14S

کنترلر حرارت (ترموستات) PID & ONOFF اندازه: 48*48 mm دو نمایشگر ورودی مولتی 1 الارم یک main SSR ولتاژ :

ترموستات TZN4S-14R

کنترلر حرارت (ترموستات) PID & ONOFF اندازه: 48*48 mm دو نمایشگر ورودی مولتی 1 الارم یک main relay ولتاژ :

ترموستات TZN4M-A4C

کنترلر حرارت (ترموستات) PID & ONOFF اندازه: 48*48 mm دو نمایشگر ورودی مولتی 1 الارم یک main 4 to 20A

ترموستات TZN4M-B4R

کنترلر حرارت (ترموستات) PID & ONOFF اندازه: 72*72 mm دو نمایشگر ورودی مولتی دو الارم یک main relay ولتاژ :

ترموستات TZN4M-B4S

کنترلر حرارت (ترموستات) PID & ONOFF اندازه: 72*72 mm دو نمایشگر ورودی مولتی دو الارم یک main SSR ولتاژ :

ترموستات TZN4M-B4C

کنترلر حرارت (ترموستات) PID & ONOFF اندازه: 72 * 72 mm دو نمایشگر ورودی مولتی 1 الارم یک main 4

ترموستات TZN4W-A4R

کنترلر حرارت (ترموستات) PID & ONOFF اندازه: 48 * 96 mm دو نمایشگر ورودی مولتی دو الارم یک main relay

ترموستات TZN4W-A4S

کنترلر حرارت (ترموستات) PID & ONOFF اندازه: 48 * 96 mm دو نمایشگر ورودی مولتی یک الارم یک main SSR

ترموستات TZN4W-A4C

کنترلر حرارت (ترموستات) PID & ONOFF اندازه: 48 * 96 mm دو نمایشگر ورودی مولتی یک الارم یک main SSR

سنسور القایی PS12-4DPU

سنسور القایی حساس به فلز مکعبی حس فاصله: 4 میلی متر قطر سنسور مربع: 12 میلی متر نوع اتصال:اتصال دهنده

سنسور القای PRDL18-14DP

سنسور القایی حساس به فلز استوانه ای حس فاصله: 14 میلی متر قطر سنسور مربع: 18 میلی متر نوع اتصال:اتصال

سنسور القایی PRDCM12-4DN

سنسور القایی حساس به فلز استوانه ای حس فاصله: 4 میلی متر قطر سنسور مربع: 12 میلی متر نوع اتصال:اتصال

سنسور القایی PRDCM12-4DP

سنسور القایی حساس به فلز استوانه ای حس فاصله: 4میلی متر قطر سنسور مربع: 12 میلی متر نوع اتصال:اتصال دهنده

سنسور نوری PRDCM12-8DN

سنسور القایی حساس به فلز استوانه ای حس فاصله: 8 میلی متر قطر سنسور مربع: 12 میلی متر نوع اتصال:اتصال

سنسور القایی PS12-4DN

سنسور القایی حساس به فلز مکعبی حس فاصله: 4 میلی متر قطر سنسور مربع: 12 میلی متر نوع اتصال:اتصال دهنده

سنسور القایی PS12-4DP

سنسور القایی حساس به فلز مکعبی حس فاصله: 4 میلی متر قطر سنسور مربع: 12 میلی متر نوع اتصال:اتصال دهنده

سنسور القایی PRD18-14DP

سنسور القایی حساس به فلز حس فاصله:14 میلی متر قطر سنسور مربع:18 میلی متر نوع اتصال:اتصال دهنده ولتاژ:10 – 30

سنسور القایی PRD18-14DN

سنسور القایی حساس به فلز حس فاصله:14 میلی متر قطر سنسور مربع:18 میلی متر نوع اتصال:اتصال دهنده ولتاژ:10 – 30

سنسور القایی PRD18-7DP

سنسور القایی حساس به فلز حس فاصله:7 میلی متر قطر سنسور مربع:18 میلی متر نوع اتصال:اتصال دهنده ولتاژ:10 – 30

سنسور القایی PRD18-7DN

سنسور القایی حساس به فلز حس فاصله:7 میلی متر قطر سنسور مربع:18 میلی متر نوع اتصال:اتصال دهنده ولتاژ:10 – 30

سنسور القایی PRCM18-8AC

سنسور حساس به فلز استوانه ای حس فاصله:8 میلی متر قطر سنسور مربع:18 میلی متر نوع اتصال:اتصال دهنده ولتاژ:100-240 VDC