محصولات برندها

omron
  • omron
  • autonics
  • berme
  • fandis

ترموستات E5CN-R2MT-500

ترموستات امرن سایز: 48×48 کارکرد:ON/OFF & PID CONTROL پورت ارتباطی: RS-485 حالت تماس: SPDT نوع ورودی دما: K,J,T,E,L,U,N,R,S,B,JPT100,PT100 نوع ورودی

ترموستات E5CN-Q2MT-500

ترموستات امرن سایز: 48×48 کارکرد:ON/OFF & PID CONTROL پورت ارتباطی: RS-485 حالت تماس: SPDT نوع ورودی دما: K,J,T,E,L,U,N,R,S,B,JPT100,PT100 نوع ورودی

ترموستات E5CN-R2MTD-500

ترموستات امرن سایز: 48×48 کارکرد:ON/OFF & PID CONTROL پورت ارتباطی: RS-485 حالت تماس: SPDT نوع ورودی دما: K,J,T,E,L,U,N,R,S,B,JPT100,PT100 نوع ورودی

ترموستات E5CN-Q2MTD-500

ترموستات امرن سایز: 48×48 کارکرد:ON/OFF & PID CONTROL پورت ارتباطی: RS-485 حالت تماس: SPDT نوع ورودی دما: K,J,T,E,L,U,N,R,S,B,JPT100,PT100 نوع ورودی

ترموستات E5CN-Q1TCU

ترموستات امرن سایز: 48×48 کارکرد:ON/OFF & PID CONTROL پورت ارتباطی: RS-485 حالت تماس: SPDT نوع ورودی دما: K,J,T,E,L,U,N,R,S,B,JPT100,PT100 نوع ورودی

ترموستات E5EC-CC4A5M-014

ترموستات امرن سایز: 96×48 کارکرد:ON/OFF & PID CONTROL پورت ارتباطی: RS-485 نوع ورودی دما: K,J,T,E,L,U,N,R,S,B,W,JPT100,PT100 نوع ورودی آنالوگ خطی: 0

ترموستات E5EC-PR2ASM-804

ترموستات امرن سایز: 96×48 کارکرد:ON/OFF & PID CONTROL تعداد حلقه های کنترل: 1 نوع ورودی دما: K,J,T,E,L,U,N,R,S,B,JPT100,PT100 نوع ورودی آنالوگ

ترموستات E5EC-CR2ASM-804

ترموستات امرن سایز: 96×48 کارکرد:ON/OFF & PID CONTROL تعداد حلقه های کنترل: 1 نوع ورودی دما: K,J,T,E,L,U,N,R,S,B,JPT100,PT100 نوع ورودی آنالوگ

ترموستات E5EC-PR2ADM-804

ترموستات امرن سایز: 96×48 کارکرد:ON/OFF & PID CONTROL تعداد حلقه های کنترل: 1 پورت ارتباطی: RS-485 نوع ورودی دما: K,J,T,E,L,U,N,R,S,B,JPT100,PT100

ترموستات E5EC-RR2ASM-820

ترموستات امرن سایز: 96×48 کارکرد:ON/OFF & PID CONTROL تعداد حلقه های کنترل: 1 نوع ورودی دما: K,J,T,E,L,U,N,R,S,B,JPT100,PT100 نوع ورودی آنالوگ

ترموستات E5EC-QR2ASM-820

ترموستات امرن سایز: 96×48 کارکرد:ON/OFF & PID CONTROL تعداد حلقه های کنترل: 1 نوع ورودی دما: K,J,T,E,L,U,N,R,S,B,JPT100,PT100 نوع ورودی آنالوگ

ترموستات E5EC-RX4A5M-000

ترموستات امرن سایز: 96×48 کارکرد:ON/OFF & PID CONTROL تعداد حلقه های کنترل: 1 نوع ورودی دما: B,C,E,J,K,L,N,R,S,T,U,JPT100,PT100 نوع ورودی آنالوگ

ترموستات E5EC-QX4A5M-000

ترموستات امرن سایز: 96×48 کارکرد:ON/OFF & PID CONTROL تعداد حلقه های کنترل: 1 نوع ورودی دما: B,C,E,J,K,L,N,R,S,T,U,JPT100,PT100 نوع ورودی آنالوگ

ترموستات E5EC-CX4A5M-000

ترموستات امرن سایز: 96×48 کارکرد:ON/OFF & PID CONTROL تعداد حلقه های کنترل: 1 نوع ورودی دما: B,C,E,J,K,L,N,R,S,T,U,JPT100,PT100 نوع ورودی آنالوگ

ترموستات E5CC-RX3D5M-000

اندازه : 1.4DIN (96,96,96) کارکرد: PID کنترل روشن/خاموش، کنترل تعداد حلقه های کنترل:1 تعداد ورودی های رویداد: 0 تعداد خروجی

ترموستات E5CC-QX3A5M-000

تعداد حلقه های کنترل: 1 تعداد خروجی های هشدار: 3 کنترل خروجی از : نبض ولتاژ پایانه : پیچ ولتاژ

ترموستات E5CC-RX3A5M-000

تعداد حلقه های کنترل: 1 تعداد خروجی های هشدار: 3 کنترل خروجی از : رله پایانه : پیچ ولتاژ تغذیه:

ترموستات E5CC-RX3A5M-003

اندازه : 1.4DIN (96,96,96) کارکرد: کنترل روشن/خاموش، کنترل HS/HB دزدگیر، PIDبرای بخارهای 3 فاز تعداد حلقه های کنترل:1 تعداد ورودی

ترموستات E5CC-RX3A5M-000

اندازه : 1.4DIN (96,96,96) کارکرد: PID کنترل روشن/خاموش، کنترل تعداد حلقه های کنترل:1 تعداد ورودی های رویداد: 0 تعداد خروجی

ترموستات E5CC-QX3D5M-000

اندازه : 1.16 (48,48,48) کارکرد: PID کنترل روشن/خاموش، کنترل تعداد حلقه های کنترل:1 تعداد ورودی های رویداد: 0 تعداد خروجی

ترموستات E5CC-QX3A5M-003

اندازه : 1.4DIN (96,96,96) کارکرد: کنترل روشن/خاموش، کنترل HS/HB دزدگیر، PIDبرای بخارهای 3 فاز تعداد حلقه های کنترل:1 تعداد ورودی

ترموستات E5CC-QX3A5M-000

اندازه : 1.4DIN (96,96,96) کارکرد: PID کنترل روشن/خاموش، کنترل تعداد حلقه های کنترل:1 تعداد ورودی های رویداد: 0 تعداد خروجی

ترموستات E5CC-CX3A5M-000

اندازه : 1.4DIN (96,96,96) کارکرد: PID کنترل روشن/خاموش، کنترل تعداد حلقه های کنترل:1 تعداد ورودی های رویداد: 0 تعداد خروجی

ترموستات E5CC-CX3D5M-000

اندازه : 1.16 (48,48,48) کارکرد: PID کنترل روشن/خاموش، کنترل تعداد حلقه های کنترل:1 تعداد ورودی های رویداد: 0 تعداد خروجی

ترموستات E5AC-Rx4A5M-000

اندازه : 1.4DIN (96,96,96) کارکرد: PID کنترل روشن/خاموش، کنترل تعداد حلقه های کنترل:1 تعداد ورودی های رویداد: 0 تعداد خروجی

ترموستات E5AC-QX4A5M-000

اندازه : 1.4DIN (96,96,96) کارکرد: PID کنترل روشن/خاموش، کنترل تعداد حلقه های کنترل:1 تعداد ورودی های رویداد: 0 تعداد خروجی

ترموستات E5AC-CX4A5M-000

اندازه : 1.4DIN (96,96,96) کارکرد: PID کنترل روشن/خاموش، کنترل تعداد حلقه های کنترل:1 تعداد ورودی های رویداد: 0 تعداد خروجی

ترموستات E5CC-RX4A5M-000

اندازه : 1.8DIN (96,48MM) کارکرد: کنترل روشن/خاموش، کنترل HS/HB دزدگیر، PIDبرای بخارهای 3 فاز تعداد حلقه های کنترل:1 تعداد ورودی

ترموستات E5CC-QX4A5M-000

اندازه : 1.8DIN (96,48MM) کارکرد: کنترل روشن/خاموش، کنترل HS/HB دزدگیر، PIDبرای بخارهای 3 فاز تعداد حلقه های کنترل:1 تعداد ورودی

ترموستات E5CC-CX4A5M-000

اندازه : 1.8DIN (96,48MM) کارکرد: کنترل روشن/خاموش، کنترل HS/HB دزدگیر، PIDبرای بخارهای 3 فاز تعداد حلقه های کنترل:1 تعداد ورودی
فیلترها
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

سبد خرید

بستن (Esc)
نمایندگی برمه

محصولات متنوع و با کیفیت شرکت BERME

تنها نمایندگی فروش در ایران

Scroll To Top